Tænk digitalt

Mærk effekten

Digitaliser arbejdsgange med personlige overblik
og standardiserede projektruter. 

Udvalgte brugere af effectlauncher

effectlauncher kunde - Geia Food
Testimonial - Crispy Food

Hvilken vækstfase gennemgår I?

Forskellige faser, forskellige fordele

Vækst og forandring

Kendetegn:

Etablering

Kendetegn:

Optimering

Kendetegn:

Genvind overblikket

Mulighederne i effectlauncher

Start og slut i din browser

Når du skal i gang med effectlauncher er opsætningen minimal. Systemet tilgås fra en browser og kræver ingen apps eller program-installationer.

Alle arbejdsgange samlet på ét sted

De fastlagte workflows bygges og følges i effectlauncher. Det skaber et ensartet overblik på tværs af organisationen og i real-time.

Det betyder, at projektdeltagerne kun skål tilgå ét sted for at finde relevante oplysninger om projekternes fremdrift.

Visualiser gennemløbstid og afhængigheder

Gantt-kort viser projektets planlagte tid og deres indbyrdes afhængighed. Systemet laver automatisk opfølgning på opgaver og hjælper med til at undgå overskredne deadlines og forsinkede leverancer.

Synliggør fremtidens projekter

I projektpipeline-overblikket giver effectlauncher dig et samlet overblik over alle de projekter og processer, der er i gang i organisationen.

Effektive filtreringsmuligheder giver hurtige overblik over status per kunde, land, segment, afdeling eller andre parametre, der ønskes status på.

Idéer i frit kredsløb

Med effectlauncher giver du hele organisationen mulighed for at bidrage til innovationspipelinen.

Idéer kan komme fra alle steder i organisationen - f.eks. salgs-, marketing-, HR- eller økonomiafdelingen.

I effectlauncher samles ideerne i systemets idébank hvorfra de screenes, prioriteres og igangsættes. Se videoen med lyd for mere information.

Dokumentation ligger i projektet

Ved at benytte dokumentbiblioteket i effectlauncher samles alt relevant projektdokumentation, skabeloner og arbejdsbeskrivelser et sted.

På de enkelte projekter og arbejdsgange tilknyttes den relevante dokumentation. Projektændringer og kommentarer lagres i systemet og danner grundlag for læring og optimering.

Klare roller giver færre misforståelser

Når man går i gang med effectlauncher klarlægges roller og ansvarsområder. De enkelte projektdeltagere tilknyttes relevante interessentgrupper.

Det besluttes hvem der er ejer, deltager eller blot skal informeres. På den måde minimeres muligheden for at opgaveløsning falder mellem to stole og forventninger til hinanden bliver præcist afstemt.

Personligt overblik hver dag

Når projekterne kører, modtager projektdeltagerne dagligt en mail med status på opgaver og et overblik over, om der er opgaver på vej.

Samtidig dannes der i effectlauncher et personligt dashboard, hvorfra hver projektdeltager nemt og hurtigt har adgang til et overblik over sine opgaver.

Skift brugere ud med få klik

Når nye medarbejdere kommer til eller en projektdeltager er ude i en periode, kan du nemt udskifte en bruger med en anden.

Det gør on-boarding og vidensdeling om aktive projekter utroligt nemt og sparer tid.

Faste arbejdsgange - forskelligt indhold

Opret faste standarder for dine enkelte projekt-typer.

Produktlancering, kampagner eller kvalitetssikring varierer i indhold - ikke i de faste trin og processer.

Teamwork på distancen

Da systemet tilgås via en browser, skabes der med effectlauncher mulighed for et styrket samarbejde på tværs af lokationer. Både internationalt og nationalt mellem kolleger, partnere eller andre interessenter som er vigtige for projektets gennemførsel.

Ryk det åbne kontorlandskab online

og skab sammenhæng på distancen

Fordelene

Bliv effektiv, glad og rigere

Boost jeres produktivitet

Færre fejl og tilbageløb

Med standardiserede processer for hver type projekt overser medarbejdere i mindre grad væsentlige projektinteresser.

Mindre tidsspil

Faste rækkefølger og statustjek i opgave-løsningen gør det nemt at prioritere det vigtigste først.

Større gennemsigtighed

…også på distancen. Med en øget synlighed fjernes tvivl, flaskehalse og effektiviteten styrkes. Alle brugere kan se, hvordan projekter skrider frem og hvor udfordringerne er. 

Skab best practice

Alle ændringer og projektjusteringer arkiveres i systemet og danner et solidt grundlag for kontinuerlig læring og dannelse af best practice.

Bliv arbejdsglad

Mere struktur i hverdagen

Faste overblik over aktiviteter og fastlagte processer fjerner både indre og ydre kaos. 

 

Effektiv on-boarding

Digitale arbejdsgange tydeliggør interne fremgangsmåder. Nye kolleger er hurtigere up-to-date. 

Større helhedsforståelse

Effectlauncher synliggør roller på tværs af organisationen og åbner for samarbejde. På den måde sikres det, at alle trækker i samme retning mod fælles mål.

Fælles vidensdeling

Dokumenter og kommentarer findes i projektet – tilgængeligt for alle. Væk med silotænkning og jagten på dokumenter på serveren. 

Samme opgaver, mere profit

Hurtigere projektgennemløb

Flere gennemløb på den samme tid. Få mere fra hånden og styrk bundlinjen.

Tid og energi til innovation

Effektive arbejdsgange kan sikre, at kalenderen tillader nytænkning på tværs af organisationen.

Højere kvalitet af output

Faste processer er effektiv planlægning. Det giver fokus til indhold frem for procedure. 

Bedre beslutninger

Beslutninger bliver synlige og bedre. En indbygget governance-struktur sikrer, at alle er med, når de vigtige beslutninger tages – og på et fælles grundlag.

Illustrationer fra Cliply.co

Hvad siger brugerne?

Kunde - Crispy Food logo

Vi kan i dag køre 33% flere projekter end vi kunne før implementeringen af effectlauncher, og samtidig har vi frigjort mere tid til innovation og afsøgning af nye markeder

Henrik Hjorth

Tidl. adm. direktør, Crispy Food

Vi har fået trin for trin-beskrivelser af, hvad der er best practice, løftet strukturen og lavet en systematik, som samtidigt sætter os i stand til at se, hvor og hvorfor tingene måske tager for lang tid

Claus Ravnsbo

Adm. direktør, Geia Food

Effectlauncher har givet os overblik og ro i organisationen. Vi ville gerne beholde vores agilitet selvom vi satte tingene mere i system. Det er fuldt ud lykkedes!

Henrik Overgaard

Adm. direktør, Cult

Hvilken vækstfase gennemgår I?

Forskellige faser, forskellige fordele

Vækst og forandring

I organisationer i udvikling er der gang i idégenereringen. Fleksibiliteten er høj, fordi I tilpasser jer markedet. Derfor er lederstilen meget handlingsorrienteret, og I har mange hatte på.

 

En hurtigtvoksende organisation kan opleve:

Det ses typisk ved:

Mulige årsager

Etablering

Efter en vækst- og forandringsfase har man ofte etableret modus operandi for opgaveløsning. Der er en høj grad af effektivitet og systematik i hverdagen, der måske kan virke overstyret og trægt. Ofte er der derfor et behov for forenkling og overskuelighed.

En træg organisation kan opleve:

Det ses typisk ved:

Mulige årsager

Optimering

Trods et veldokumenteret procesapparat er viden om arbejdet i processerne fastholdt i ringbind og enkelte nøglemedarbejdere. Når medarbejdere rejser fra organisationen, rejser akkumuleret viden og dokumentation med — og det spænder ben for on-boarding og procesoptimering.

En analog organisation kan opleve:

Det ses typisk ved:

Mulige årsager

Start Selv

Organisation med Eksisterende Standardprocesser

I kender værdien af standardiserede processer

Gevinster:

Start småt

Organisationer i
Vækst og Forandring

I vokser lige nu.
Der er mindre tid til fejl.

Gevinster:

Start bredt

Organisationer under
Etablering

I er vækstet.
 Nye markeder, muligheder og metoder tåger overblikket.

Gevinster:

Start komplet

Organisationer parat til
Optimering

I er ekspanderet.
I vil mærke fordelene ved strømlinede arbejdsgange

Gevinster:

Start Selv

Organisation med Eksisterende Standardprocesser

I kender værdien af standardiserede processer

Gevinster:

Start småt

Organisationer i
Vækst og Forandring

I vokser lige nu.
Der er mindre tid til fejl.

Gevinster:

Start bredt

Organisationer under
Etablering

I er vækstet.
 Nye markeder, muligheder og metoder tåger overblikket.

Gevinster:

Start komplet

Organisationer parat til
Optimering

I er ekspanderet.
I vil mærke fordelene ved strømlinede arbejdsgange

Gevinster:

Translate