Grønne processer
starter digitalt

Vis handling bag
FN's 17 verdensmål

Med effectlaunchers grønne processer får du en bæredygtighedsprofil, der understøtter FN’s verdensmål. 

Baseret på dataindsamling og samspil mellem effektive processer og bæredygtige intentioner kan du løbende fremvise konkrete og grønne tal i dit salgsarbejde, dine marketingindsatser eller jeres CSR-rapporter.

grøn omstilling.001

Rådgivning og indkøring

I samarbejde med effectlaunchers bæredygtighedsspecialist kortlægges dit aftryk — så din tredobbelte bundlinje kan optimeres i praksis.

Ved at lave faste, digitale arbejdsgange med effectlauncher integrerer du bæredygtige projektruter og processer internt i virksomheden.

 

Det kan f.eks. styrke din forsyningskæde, reducere dit materialeforbrug, øge trivslen, mindske ressourcebrug og transport, og ultimativt skabe en grøn gevinst for kunden.

Grøn værditilførsel styrker konkurrenceevnen

Beslutningsprocessen bliver grønnere hver dag for forbrugere og beslutningstagere i erhvervslivet og det offentlige Danmark. 

Med effectlauncher dokumenterer I jeres bæredygtige fremgangsmåder  og giver grønne gevinster til målgruppen.

3 grønne gevinster
ved effectlauncher

    1. Opret projektskabeloner til jeres projekttyper – så er ruten altid den samme. Det gør grønne processer obligatoriske og synlige.                           
    2. Grønne initiativer sker bredt i organisationen med effectlauncher. Nye idéer kvalificeres sammen og lagres i Idébanken.                                             
    3. Dokumentation fastgøres til hvert projekt eller type af projekt. Tilknyt f.eks. Excel-skabeloner til udfyldning og sikr fast dataindsamling på tværs af virksomhedens opgaveforløb.
  1.  
  1.  

1. Opsæt og opnå jeres verdensmål

Opstart og planlægning

Forventningsafstemning mellem ledelse og effectlaunchers specialister om ambitioner, tidshorisont og økonomiske forudsætninger

Interviews og dataindsamling

Interviews med ledelse og nøglepersoner vedrørende arbejdsgange, ressourceforbrug, værdier og socialt ansvar. Det giver samtidig anledning til at samle data omkring eksempelvis energiforbrug, materialeforbrug, infrastruktur og forsyning mv.


Opsamling på intern analyse

Sammenfatning af synergier og muligheder med udgangspunkt i miljøledelse og FN’s verdensmål. Typisk er der enkelte verdensmål, som forretningsmodellen modstrider i højere grad end andre. Opsamlingen kan derfor f.eks. indeholde anbefalinger til at omlægge eller kompensere for mindre bæredygtige arbejdsgange.

Oplæg og workshop

Workshoppen er for ledelsen og/eller flere personalegrupper, og tager udgangspunkt i verdensmålene. Her gives et indblik i verdensmålene, hvor medarbejderne inddrages i eventuelle problemstillinger og observationer, der danner konkret beslutningsgrundlag for handleplaner og praktiske hensyn.

Prioritering af FN’s 17 verdensmål

De 17 verdensmål prioriteres på baggrund af, hvor i værdikæden virksomheden efterlader store negative aftryk på miljøet, hos mennesker og i økonomien. Prioriteringen kan foregå på ledelsesniveau eller være medarbejderdrevet.

Formulering af handlingsplaner

Konkrete målsætninger og arbejdsgange formuleres, vedtages og efterfølges med udgangspunkt i kerneområderne i den daglige drift. Handleplaner og mål tilføjes til jeres verdensmålsprofil.

Verdensmål lever i organisationen

Handleplanens faser tilføjes i effectlauncher for at sikre stringens i udførslen og forskellige projektskabeloner. Desuden faciliterer effectlaunchers Idébank bæredygtig innovation mellem afdelinger og hierarkier i virksomheden. På den måde kan driftpersonale skabe nye, grønne arbejdsgange sammen med kolleger og ledelse.

Formulering af bæredygtigt bidrag

Handleplaner og mål efterfølges bedst, når personalegrupper og stakeholdere ved, hvorfor og hvordan arbejdsgangene bidrager til øget bæredygtighed. Her vil resultaterne af jeres daglige indsats være en motivation og et bevis for bæredygtighed. Dette tilføjes til jeres verdensmålsprofil.

Evaluering af processer

De vedtagede mål i handleplanerne er målbare. Det giver ledelsen mulighed for at lave korrigerende handlinger, hvis der opstår udfordringer eller perioder uden fremgang i konkrete tal — såsom gennemsnitlig CO2-udedning (kg), strøm- (kwh) eller vandforbrug (m3) pr. ansat.

Kommunikation af resultater

Omfanget af handleplanerne, ambitionerne og opnåede mål formuleres i en samlet verdensmålsprofil. Profilen kan f.eks. vedlægges i salgsarbejdet, bruges aktivt i marketing eller henvises til i CSR-rapporten til stakeholdere og investorer.

2. Verdensmål efterfølges i hverdagen

Løbende dataindsamling


Periodevise arbejdspladsvurderinger (APV) og kundetilfredshedsundersøgelser tænkes ind i den øvrige faste dataindsamling. Det sikrer, at bæredygtige initiativer kan evalueres både internt og eksternt. F.eks. på graden af trivsel eller arbejdsforhold, og øget værdiskabelse ved produktet eller ydelsen, virksomheden leverer til sine kunder.

Workshop: Realiserede mål
og ny målsætning

Opfølgning af realiserede mål sammenholdt med målsætningen. Herefter etableres nye, målbare mål, der efterfølges fra effectlauncher og ud i hele organisationen.


Fastlæg flydede processer

med know-how fra Vesterhavet

Bo Immersen

Thybo og specialist i bæredygtighed

Med baggrund i miljøstyring, naturvejledning, ledelse og rådgivning har Bo haft en lang karriere inden for bæredygtige processer og tilgange. Som konsulent har han været tovholder for datadrevet grøn omstilling i praksis for flere danske virksomheder. 

Når Bo ikke driver og rådgiver om grønne processer, findes han på den jyske vestkyst i Thy. Cold Hawaii og Thys rå natur gennemstrømmer nemlig hans person i en sådan grad, at han kan kaldes en fuldblods-Thybo.

Prisvindende miljøarbejde

Grøn omstilling i praksis

I 2012 blev Bo tildelt Ambassadørprisen af Miljømærkning Danmark ”for siden 2004 at have ydet en ekstraordinær indsats for kendskabet til og brugen af EU Blomsten via sit virke i det regionale turistudviklingsarbejde i Nordjylland”. 

Desuden har Bo bl.a. indført miljøledelse på Aalborg Aluminiums Industri og Carl Bros kontorer i Aalborg og Grenaa foruden sit virke som bæredygtighedskonsulent i det danske erhvervsliv.

Læs mere om Bos arbejde på thyboogco.dk.

Læs mere om effectlauncher

Digitalisering

Virksomhedsledere oplever ofte, at projekter drives forskelligt på tværs af teams. Det skaber et tåget overblik, der igangsætter…

Innovation Management

Knap halvdelen af en virksomheds midler spildes på ufrugtbar innovation, viser en undersøgelse. Mange firmaer er nemlig ikke…

COVID-19, eksport, forskning

En dansk rapport slår fast, at digitalisering har været en afgørende faktor for Corona-ledelse på distance…

Translate