Effectlauncher strømliner dine arbejdsgange digitalt

Virksomhedsledere oplever ofte, at projekter drives forskelligt på tværs af teams. Det skaber et tåget overblik, der igangsætter unødige ressourcer og øger frustrationer på tværs af organisationen. Ved at digitalisere arbejdsgange belyser du usynlige projektruter og øger stringensen i arbejde på tværs af organisationen. Med effectlaunchers rådgivere nås gevinsten ved at matche din digitale rejse med din virksomheds kultur og ansatte — allerede inden I går igang.

Faglig vurdering af IT-parathed før implementering

IT-projekter indkøres hele tiden i erhvervslivet — af og til med lav succesrate. Det skyldes oftest den bevidste eller ubevidste villighed til at omlægge sine arbejdsgange på tværs af virksomheden og kulturen omkring den. Når man skal implementere digitale programmer for at effektivere og frigøre ressourcer er det derfor helt afgørende, at have forandringsledelse og omstillingsparathed for øje inden implementeringen igangsættes.

 

Med udgangspunkt i kulturanalyse og adfærdsdesign starter effectlauncher med at danne et data-drevet og konstruktivt billede af virksomhedens styrker og udfordringer med hensyn til digitale arbejdsgange.

 

Afdækning af behov og arbejdsgange

Når de adfærdsmæssige og kulturelle forudsætninger for digitalisering er afdækket, begynder fodarbejdet i forhold til arbejdsgangene. I tæt samarbejde med effectlabs eksperter kortlægges alle processer og arbejdsgange for alle virksomhedens funktioner for at synliggøre faldgrupper og potentialer for digitalisering. Som resultat heraf slås det fast, hvor man kan frigøre ressourcer til virksomhedens KPI’er, innovation og udviklingsprojekter.

 

Systemet indkøres

Herefter sættes strøm til arbejdsgangene i et digitalt system for ensartede projekter og fremgangsmåder, der sikrer strømlining på tværs af afdelinger og lokationer. Med andre ord integreres virksomhedens arbejdsgange og processer, mens dokumentation standardiseres, automatiseres og gøres tilgængelig for relevante projektdeltagere.

 

I systemet dannes der et real-time overblik over projekters status og fremdrift. Projektdokumentaiton knyttes direkte til projekterne i systemet så projekthistorik er intakt. Team-medlemmer modtager desuden dagligt en mail i deres inbox med overblik over sine aktiviteter, deadlines og kommende opgaver.

 

Har du brug for rådgivning?

De virksomheder effectlauncher tidligere har rådgivet oplever færre fejl og tilbageløb på opgaver, ligesom at ressourcer frigøres i organisationen og medarbejderne oplever højere trivsel. Vores system henvender sig til teams og organisationer, hvor mange interessenter på tværs af afdelinger og geografisk placering har brug for et ensartet overblik over projekter, opgaver og fremdrift.

 

For at igangsætte omstillingen af dine arbejdsopgaver, kan du booke et uforpligtende møde eller en demo af styresystemet her.

 

Du er også velkommen til at kontakte os her, hvis du har spørgsmål til processen.

Translate