Innovation pipeline: De frugtbare investeringer skabes bredt i organisationen

Knap halvdelen af en virksomheds midler spildes på ufrugtbar innovation, viser en undersøgelse. Mange firmaer er nemlig ikke i stand til at udnytte den markedsviden, der findes internt i virksomheden, når de udvikler nye produkter. Derfor øger effectlauncher gennemsigtigheden for idérige medarbejdere gennem en innovationspipeline, der sikrer effektiv kommunikation, governance og opfølgning.

Af Heine Olsen

Mange tænker innovation, som en iterativ og rodet proces, hvor det vigtigste er, at have kreativere udviklere, der tænker ud af boksen og ser bort fra de rammer, man normalt opererer inden for. Og den tilgang blandt ledere og medarbejdere i en R&D-afdeling kan i virkeligheden spænde ben for udviklingen af produkter, der rent faktisk efterspørges.

 

Massivt ressourcespild

Undersøgelser fra Project Development and Management Association, Project Management Institute og Capgemini viser nemlig, at den gennemsnitlige virksomhed bruger knap halvdelen af dens samlede ressourcer på nye projekter, der efterfølgende ikke performer i markedet. Samtidig har man opgjort, at kun 25 % af virksomhedens omsætning stammer fra initiativer, der er lanceret i de seneste fem år.

Imidlertid ser man det modsatte hos såkaldte best practise-virksomheder. Nemlig at kun 20 % af virksomhedens ressourcer bruges på ufrugtbar produktudvikling, mens knap halvdelen af omsætningen til gengæld stammer fra produkter, der er lanceret i løbet af de seneste fem år.

Selvom den gennemsnitlige virksomhed ikke just tjener sine investeringer hjem, findes der altså virksomheder, der forstår at tjene penge på bundlinjen ved at fokusere på udvikling.

Skærmbillede 2020-10-06 kl. 11.12.45

Markedsfokus bør øges i produktudviklingen

Men hvordan opnår man best practise? Det findes der ingen fast formel på, der ikke er branchespecifik — for markedet bevæger sig jo hele tiden. Og netop derfor er det afgørende at personalegrupper, der beskæftiger sig med markedet på daglig basis, har mulighed for at byde ind, igangsætte og påvirke udviklingsprojekter, så de matcher de strømninger, tendenser og efterspørgsler, der er i markedet.

Så når man spørger, hvordan man kan opnå best practise og et større afkast på sine udviklingsprojekter, så er svaret, at man skal engagere og involvere markedsorienterede personer i virksomheden — f.eks. salgs- og marketingmedarbejdere — i arbejdet med produktudvikling. De er nemlig up-to-date med kunderne, brugerne og konkurrenterne — og derfor hullerne i markedet.

Samtidig er det vigtigt at skabe en struktur, der tillader, at idéer i de tidlige faser bliver lagret i en pulje med resten af innovationspipelinen. På den måde er der et digitalt rum, hvor man kan plante en idé og lade frøet vokse medarbejder, leder og udviklingspersonale imellem.     

 

Innovation management kræver transparens på tværs af organisationen

Med et effectlaunchers Idébank åbner virksomheder op for idégenerering på tværs af interne afdelinger. I praksis vil det f.eks. sige, at salgs- eller marketingpersonale kan skrive deres idéer direkte ind i systemet, vedlægge dokumentation og tilknytte relevante udviklings- eller kvalitetschefer til projektidéen, så idéen lægges til godkendelse hos dem. Derefter kan den tilknyttede ledelse screene idéen og give godkendelse, så projektet kan vokse sig større med en udvalgt projektleder og udviklingsstab.

Bliver projektet ikke godkendt i første omgang, kan ledelsen give konkret feedback og begrundelse herfor, og projektet gemmes i Idébanken således, at idéen kan genoplives, når forudsætningerne ændrer sig. 

Øg træfsikkerheden i jeres investeringer med større transparens i digital idébank — se hvordan i videoen.

 

Effektiv innovation management kræver at alle virksomhedens ansatte har mulighed for, og opfordres til, at dele sine idéer. Effectlaunchers idébank faciliterer en nem tilgængelig måde at angribe ansattes engagement — men kulturen er også en vigtig faktor. 

 

Adfærd og kultur spiller en rolle

For at skabe størst muligt potentiale i Idébankens pipeline, bør ledelsen ikke alene opfordre til at ‘think different’, som Steve Jobs sagde det, men også ‘to act different’. Virksomhedens kultur skal kunne rumme selvstændig idéudvikling og hilse tværfaglige samarbejder velkomne. Ledelsen bør desuden gå forrest med en konstruktiv og imødekommende tilgang til modtagelse, screening og feedback af medarbejderdrevet idéudvikling. 

På den måde udnytter man bedst muligt Effectlaunchers Idébank som et innovation management-værktøj, så udviklingsprojekter i højere grad hviler på et fundament af tillid, markedets efterspørgsel og en høj grad af transparens.

Translate